Liikenneteko – Turvallisen liikenteen puolesta

Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autojen turvallisen liikenteen luomiseen vaikuttavat monet tekijät. Kun varmistamme, että kaikki ovat tietoisia näistä tekijöistä, voimme luoda turvallisemman liikenteen kaikille!

Mitkä ovat tärkeimpiä tekijöitä turvallisen jalankulun, pyöräilyn ja autoliikenteen kannalta?

On monia tekijöitä, jotka edistävät jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autojen turvallista liikennettä. Tärkeimpiä niistä ovat mm:

  • Varmistetaan, että kaikki käyttäjät noudattavat liikennesääntöjä
  • Kaikkien käyttäjien kouluttaminen siitä, miten he voivat jakaa tien turvallisesti muiden kanssa
  • Tarjotaan riittävä infrastruktuuri kaikille käyttäjille (esim. jalkakäytävät, pyöräkaistat, suojatiet)
  • Kuljettajien näkyvyyden parantaminen (esim. paremman valaistuksen avulla yöllä)
  • Nopeusrajoitusten alentaminen alueilla, joilla on jalankulkijoita ja pyöräilijöitä

Ottamalla nämä tekijät huomioon voimme luoda turvallisemman ympäristön kaikille tienkäyttäjille.

Mitä hyötyjä on turvallisen liikenteen luomisesta kaikille käyttäjille?

Turvallisen liikenteen luomisesta kaikille käyttäjille on monia etuja. Tärkeimpiä etuja ovat muun muassa seuraavat:

  • Liikenneonnettomuuksien ja loukkaantumisten väheneminen
  • Ilmanlaadun paraneminen
  • Vähemmän melusaastetta
  • Suurempi sosiaalinen osallisuus
  • Liikunnan määrän lisääntyminen

Ottamalla nämä tekijät huomioon voimme luoda turvallisemman ja miellyttävämmän ympäristön kaikille.