Turvallinen tieliikenne 2025

Liikennevirasto, Trafi, VTT sekä Nokian Renkaat ovat yhteistyössä kehittäneet Turvallinen liikenne 2025 -konsortiohankkeen, jonka tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuusalan osaamista ja vähentää vuosittaisia tieliikennekuolemia enintään sataan vuoteen 2025 mennessä. Suomen tieliikennekuolemat eivät toistaiseksi ole pienentyneet tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi vuonna 2018 kuolemia tapahtui 234, kun tavoitteena oli 163. Määrä pieneni vain muutamalla aiemmasta vuodesta, sillä 2017 kuolemantapauksia sattui 238.

Millaisia tutkimuksia Turvallinen liikenne 2025 -hankkeessa suoritetaan?

Turvallinen Liikenne 2025 -hankkeessa on tutkittu muun muassa sitä, miten talvinopeusrajoitukset, renkaiden puutteet sekä renkaiden kunnon kehitys vaikuttavat onnettomuuksiin. Tutkimuksissa on haluttu saada tietoa erilaisten renkaiden vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen sekä näin edistämään tieliikenteen turvallisuutta Suomessa, sekä myös muissa talvirenkaita käyttävissä maissa. Tutkimustuloksia on jo esitelty esimerkiksi pohjoismaalaisilla liikenneturvallisuutta käsittelevillä foorumeilla, ja tutkimustulosten hyötyjä on jo näin saatu levitettyä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Mitä hankkeessa tutkitaan vuonna 2019?

Vuonna 2019 Turvallinen liikenne 2025 -hankkeessa suoritetaan muun muassa onnettomuusrekistereiden edustavuustutkimusta. Eri tilastot antavat hyvinkin erilaisen käsityksen liikenneturvallisuustilanteesta ja sen muutoksista. Hanke tutkii liikenneonnettomuuksien tilastointia ja vertailee erilaisten tilastojen tietosisältöjä. Lopputuloksen toivotaan antavan paremman kuvan siitä, miten paljon liikenneonnettomuuksia ja niiden seurauksia rekisteröidään eri tilastoihin. Hanke suorittaa myös pääväylien turvallisuustarkastelua ja vertailee niitä muiden teiden turvallisuuteen, etenkin kuolemien ja vakavien onnettomuuksien riskien kannalta.

Turvallinen liikenne 2025 -hanke pyrkii myös selvittämään kitkarenkaiden yleisyyttä Suomessa, sekä sitä, miten Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltuja kitkarenkaita käytetään talvella Suomessa. Hanke tutkii lisäksi 30km/h nopeusrajoitusten turvallisuusvaikutuksia. Suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Tampereella on alennettu asuinalueiden nopeusrajoituksia 40km/h rajoituksesta ja tämän vaikutusta halutaan nyt selvittää. Lisäksi hankkeen tutkimuslistalla on kerätä tietoa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden yleisyydestä.

Millaisia tieliikenneonnettomuuksia Suomessa tyypillisesti tapahtuu?

Onnettomuuksia sattuu usein auton kanssa liikkuville, mutta yhä entistä suurimmassa määrin myös mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille. Liikenneonnettomuuksia tutkivat henkilöt ovat todenneet, että erityisesti 15-24-vuotiaiden henkilöiden kuolemanriski on kolminkertainen muuhun väestöön verrattuna. Nuorilla miehillä huomattavin kuolemanriskin aiheuttaja on ylinopeuden lisäksi piittaamattomuus liikennesäännöistä, humalassa ajaminen ja turvavyön käytön unohtaminen. Nuorilla kuljettajilla ajotaidot eivät ole vielä ehkä kehittyneet tarpeeksi ja riskejä otetaan aivan liikaa.

Turvavyön käyttäminen on kaiken ikäisille kuljettajille edullinen henkivakuutus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii nuorten ajokäyttäytymistä ja usein tiedetään turvavyön ja polkupyöräkypärän tärkeä merkitys, mutta niitä ei kuitenkaan haluta käyttää. Heijastimien ja heijastinliivien käyttö on viime vuosina lisääntynyt sekä pyöräilijöiden että kävelijöiden keskuudessa, joka on todella hieno edistysaskel. Turvavyön käytössä suositellaan, että kuljettajan ja etupenkillä matkustavan lisäksi turvavyötä käyttäisivät myös takapenkillä matkustavat.

Kampanjointi turvallisten ajotapojen puolesta

Liikenneturva pyrkii pitkäjänteiseen kampanjointiin turvallisten ajotapojen puolesta. Yleisesti on tuumittu, että yksi tärkeä tekijä liikenteen sujumisen kannalta on kuljettajien asenne omaa ajotapaa ja muita tiellä liikkuvia kohtaan. Jokaisen on tärkeää huomata, ettei liikennesääntöjen tahallinen tai tahaton rikkominen johda mihinkään hyvään, vaan tuo ongelmia kaikille tien käyttäjille. Turvalliset ylitykset suojatiellä ovat vuosittain yksi suurimmista liikenneturvan alaisista kampajoista, silti onnettomuuksia erityisesti suojateillä sattuu tuhka tiheään.

Autoilijan kannalta tärkeää on, että näkökyky on hyvä, ja että ihmiset näkyvät liikenteessä hyvin. Samoin on tärkeää, että kaikki ohjaus- ja varoitus- sekä liikennemerkkien tuntemus hallitaan hyvin. Alkoholin vaikutuksen alaisena tai myöhemmin krapulaisena ei saa mennä rattiin. Krapulassa ajoa laki ei suoranaisesti kiellä, mutta huonovointisuus ja väsymys ovat luontaisia varoitusmerkkejä, joita kannattaa noudattaa. Ajaessa pitää ainoastaan ajaa, ei vastata puhelimeen tai tutkia tietokonetta.

Suomen tieliikenneturvallisuus tulevaisuudessa

Suomen teillä on erilaisia haasteita liikenteen sujumisen kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Erityisesti neljä vuoden aikaa erilaisine sääoloineen saattavat tuoda mukanaan ongelmia ja jopa ajautumista onnettomuuksiin. Turvallisuutta eivät myöskään luo hoitamattomat tiet, joita on runsaasti eri puolilla Suomea. Talvinen liukkaus tienpinnoilla ja syksyn pimeällä metsästä tielle säntäilevät hirvet tuovat omia jännitysmomentteja liikenteeseen. Liikkumista tehokkaasti rajoittavat erilaiset tie- ja rakennustyöt tuovat myös haasteita päivittäiseen autoiluun.

Tulevaisuudessa Suomen autokanta lienee ratkaisevasti muuttunut. Suomen teillä nähtäneen runsaasti niin sanottuja kevytautoja, joita ajavat viisitoista vuotta täyttäneet kuljettajat. Teillä nähtäneen myös paljon uusiutunutta autokantaa, joka tuo tullessaan muun muuan ilmaston kannalta edullisia sähköautoja. Kuljettajien nuorentunut ajoikä asettaa uusia haasteita Suomen teille, johon kevytautot saapuvat jo marraskuussa 2019. Raskaiden ajoneuvojen osuus Suomen teillä lisääntynee myös ratkaisevasti tulevaisuudessa. Turvallinen liikenne 2025 -hankkeella riittääkin tehtävää.

Suomalaisen ajokulttuurin kehitys

Yleisesti voidaan sanoa, että suomalaiset ovat tunnollisia kuljettajia liikenteessä. Käytännössä kaikki turvalliseen ajamiseen liittyvä tunnetaan hyvin, eli liikennemerkit, liikennesäännöt, paikalliset sääolot ja vakuutuskäytäntö tunnetaan erinomaisesti. Suomessa muun muassa pysäköinti on sallittu vain sille merkityllä paikalla tai alueella. Kadun viereen pysäköinti on kielletty ja suojatien eteen pitää jättää vähintään viisi metriä tilaa. Liikenteessä pitää ottaa aina huomioon myös kaikki muut tien käyttäjät.

Tunnolliseen ajokulttuuriin kuuluu tärkeänä osana myös ajoneuvoverojen säännöllinen maksaminen, joka osaltaan mahdollistaa ajoneuvolla ajon liikenteessä. Auton rekisteriote pitää aina olla mukana autossa ja ajoneuvon pitää olla sekä rekisteröity että katsastettu. Autossa pitää olla asennettuna kesällä kesärenkaat ja talvella talvirenkaat. Kitkarenkaat sallivat ajamisen ympäri vuoden, joten ne ovat moniin ajoneuvoihin hyvä vaihtoehto. Tarkka ja vastuullinen kuljettaja pitää huolta myös riittävästä renkaiden kulutuspinnasta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *